Witamy na stronie Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie

 

 

 

 

Komunikat

 

 

 

 

 

Zarząd Koła informuje kolegów wędkarzy, że w związku z dokonanym zarybieniem „Zalewu”
w Nowej Dębie, zbiornik zostaje wyłączony z wędkowania w okresie:

 

od 25.11.2020 r. do 08.12.2020 r.(włącznie).

 

 

 

 

Podstawa: Regulamin wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych Okręgu PZW Tarnobrzeg

 

 

 

 

                                                                                                            Za Zarząd

                                                                                                                   Prezes Koła

 

                                                                                                                     Stanisław Pręga

 

 

 

Komunikat

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu zwracamy się z prośbą o przesłanie w terminie do 15 września 2020r na adres poczty pzwnowadeba@interia.pl ewentualnych uwag i propozycji zmian do zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na 2021 rok , w tym do regulaminu wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych.

 

 

Komunikat ZG PZW w sprawie wpisowego

 

Składki członkowskie można opłacać nie tylko, jak dotychczas w kasach czy u skarbników w Kołach PZW, ale również bez potrzeby wychodzenia z domu – przez internet. 
Ze wzgledu na panującą sytuację epidemiczną, nie każdy mógł z takiej możliwości skorzystać przed końcem kwietnia. 
Zarząd Główny PZW podjął uchwałę określającą kwotę wpisowego w wysokości 1 złotego dla osób, które wniosły składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r., a którym nie uda się jej opłacić w terminie do dnia 30-go kwietnia br.

Podstawa prawna: Uchwała ZG PZW nr 233/IV/2020

Uchwała nr 233/IV/2020

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 16.04.2020 r.

 w sprawie: zmiany treści uchwały nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej

Na podstawie § 30 pkt 2, 8, 10 i 19 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.,

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego   

uchwala:

§ 1 

W uchwale nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej wprowadza się następujące zmiany:

1.      W § 3 ust. 2 przyjmuje brzmienie: Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie.

2.      W załączniku Nr 1 Lp. 4. w brzmieniu: Wysokość wpisowego członka zwyczajnego PZW wynosi:

- 1 zł dla osób, które wniosły składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r.;

- 25 zł dla osób nowo wstępujących do Związk 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządom Okręgów PZW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. 

Skarbnik ZG PZW                                                                                          Prezes ZG PZW                 

  Jerzy Leus                                                                                                        Teodor Rudnik

 

 

W Okręgu PZW w Tarnobrzegu wpisowe dla Członków uczestników do końca 2020 roku jest stawki zerowej.

 

AKTUALIZACJA

- odwołanie, przesunięcie zawodów z powodu Koronawirusa

 

Główny Kapitanat Sportowy Polskiego Związku Wędkarskiego w trosce o bezpieczeństwo zawodników, sędziów i organizatorów postanowił odwołać w terminie do odwołania roku wszelkie zawody wędkarskie wynikające z terminarza imprez krajowych. Jeżeli będzie to możliwe zawody te zostaną rozegrane w późniejszym terminie.  

Jednocześnie Zarząd Okręgu PZW w Tarnobrzegu zaleca nie organizowanie zawodów wędkarskich na swoim terenie przez poszczególne Koła i Kluby PZW w terminie do odwołania. 

 

Wydane przez Okręg zezwolenia na organizację zawodów wędkarskich zostają cofnięte w terminie do odwołania.