Witamy na stronie Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie

 

 

                                                                                                                         Nowa Dęba 2018.05.10.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie

Szkoły Podstawowej

 

Polski Związek Wędkarski Zarząd Koła nr 12 w Nowej Dębie informuje, że organizuje otwarte, towarzyskie, drużynowe zawody wędkarskie pod nazwą:

 

„Drużynowy Puchar Szkól 2018”

 

pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

Zawody współfinansowane są ze środków uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba  w ramach realizowanego przez nasze koło zadania publicznego pod nazwą:

 

„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych.”

 

Zwracamy się z prośbą do Dyrekcji i Grona Pedagogicznego o przekazanie informacji uczniom Waszej szkoły o organizowanej imprezie wędkarskiej oraz do uczniów o wyłonienie reprezentacji szkoły.

Zaproszenie na Zawody Wędkarskie dla Dzieci i Młodzieży

               Tradycyjnie od wielu lat Zarząd Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie organizuje zawody wędkarskie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Nowa Dęba.                                                                            Zawody odbędą się w dniach 16 czerwca i 15 września 2018r na Zbiorniku „Zalew” w Nowej Dębie.                                                                                                                                   

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach.

REGULAMIN

Zawodów Wędkarskich dla Dzieci i Młodzieży 

 16.06.2018. Puchar Szkół o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba

            15.09.2018. Zawody dla młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

 1. Organizator:
 • Koło PZW nr 12 w Nowej Dębie
 1. Cel zawodów:
 • Popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród młodzieży szkolnej jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą oraz jej ochrony
 1. Termin i miejsce zawodów:

16.06.2018. Puchar Szkół o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba , zbiornik „Zalew” w Nowej Dębie

 

15.09.2018. Zawody dla młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy       Nowa Dęba , zbiornik „Zalew” w Nowej Dębie

 

 1. Uczestnictwo w zawodach:
 • w zawodach uczestniczy młodzież ze szkół podstawowych  (dziewczęta i chłopcy – niezależnie od przynależności do PZW)
 • w zawodach uczestniczy tylko jedna 3-osobowa drużyna z każdej szkoły w kategorii wiekowej :
 • grupa wiekowa uczniowie klas I-V
 • grupa wiekowa uczniowie klas VI-VIII
 • zawodnicy biorą udział w konkursie indywidualnym i drużynowym
 • drużyny startują w wyznaczonych (wylosowanych) miejscach pod opieką swojego opiekuna (nauczyciela)

 

 1. Przepisy ogólne:
 • Zawodnicy łowią na jedna wędkę (trzymaną w ręku lub rękach) składającą się z wędziska , żyłki (może być na kołowrotku), spławika, obciążenia i haczyka.
 • Nęcenie przed rozpoczęciem łowienia kulami dowolnej wielkości, natomiast w czasie łowienia kulami mieszczącymi się w jednej zamkniętej ręce.
 • Zanęty i przynęty dowolne, naturalne (nie sztuczne)
 • Zawodnicy muszą posiadać odpowiednią siatkę (minimum 2 obręcze o średnicy powyżej  40 cm do przechowywania ryb w stanie żywym lub pojemnik (wiadro) o pojemności około 10litrów.
 • Brak siatki lub pojemnika będzie skutkował niedopuszczenie zawodnika do udziału w zawodach
 • Zawody rozgrywane będą zgodnie z aktualnym „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW” – wydanie z 2017r. oraz niniejszym regulaminem
 • Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez sędziego, ryby będą wpuszczone do Zalewu.
 • Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia stanowisko w stanie czystym (śmieci i odpadki zabiera ze sobą)

 

6.      Punktacja:

 • Punkty przyznawane będą za ogólną wagę złowionych ryb  – za każdy gram wagi ryby przyznawany będzie jeden punkt.

 

7.      Nagrody

W klasyfikacji drużynowej i indywidualnej za miejsca od I do III puchary i dyplomy, w każdej grupie wiekowej puchar za złowienie największej ryby , dla wszystkich uczestników zawodów nagrody niespodzianki.

 

9. Program zawodów:

 • 815 – 830 -sprawdzanie i ewentualna korekta listy zawodników
 • 830 – 840 -omówienie regulaminu zawodów
 • 840 – 950 -losowanie stanowisk, dojście do stanowisk i przygotowanie do zawodów
 • 950 – 1000 -nęcenie (zanęta ciężka)
 • 1000 – 1300 -zawody
 • 1300 – 1330 -ważenie ryb na stanowiskach, praca Komisji Sędziowskiej
 • 1400 – 1445 -ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
 • 1500 -zakończenie zawodów

 

 

 

 

10. Postanowienia końcowe:

 • Sygnały – (trąbką sygnalizacyjną, gwizdkiem, klaksonem)
 • 1 sygnał – rozpoczęcie łowienia
 • 2 sygnał – zakończenie łowienia
 • Za niewłaściwe zachowanie zawodnika na stanowisku – w tym  używanie słów wulgarnych, niewłaściwe zachowanie wobec kolegów , organizatorów  – zawodnik może być po jednym ostrzeżeniu zdyskwalifikowany (odsunięty od udziału w zawodach) przez sędziego
 • Na stanowisku zawodnika (drużyny), oprócz sędziego, może przebywać tylko opiekun (nauczyciel), który może udzielając jedynie porad ustnych zawodnikom.
 •  

11. Zgłoszenia:

Zarząd Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie   prosi  Dyrekcje Szkoły o zgłaszanie udziału w zawodach               3 osobowych reprezentacji szkół w każdej grupie wiekowej do dnia :

12.06.2018. zgłoszenia ułatwią przegotowania i właściwe przeprowadzenie zawodów.

Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres                                 pzwnowadeba@interia.pl

 • Ostateczną listę imienną zawodników i opiekuna (drużynę i opiekuna zgłoszonych wcześniej do ZK PZW) prosimy potwierdzić na miejscu zawodów.

 

Poniżej podajemy numery telefonów kontaktowych do członków zarządu naszego Koła:

                        Pręga Stanisław   -  605036796

                        Puła Szymon       -   693422845

 

 

 

                                                                                                           Prezes Koła PZW nr 12

                                                                                                                Stanisław Pręga

 

 

 

Otrzymują:

-Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowej Dębię

-Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Dębię

-Szkoła Podstawowa  w Cyganach

-Szkoła Podstawowa  w Chmielowi

-Szkoła Podstawowa  w Jadachach

-Szkoła Podstawowa  w Tarnowskiej Woli

-Szkoła Podstawowa  w Alfredówce

 

-Szkoła Podstawowa  w Rozalinie

SPŁAWIKOWE TOWARZYSKIE ZAWODY WĘDKARSKIE

„Drużynowy Puchar Szkół 2018”

pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

 

Szkoła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

Grupa wiekowa uczniów I - V

1

 

2

 

3

 

Grupa wiekowa uczniów VI - VIII

1

 

2

 

3

 

Opiekun

                                                      POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

                                                       KOŁO nr 12 w NOWEJ DĘBIE

 

                                            ORGANIZUJE DNIA 16 czerwca 2018 roku                                          

 

                      NA ZBIORNIKU „ZALEW”

                           w NOWEJ DĘBIE                   

 SPŁAWIKOWE TOWARZYSKIE ZAWODY WĘDKARSKIE

 

„Drużynowy Puchar Szkół 2018”

 

pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

 

Zawody współfinansowane są ze środków uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w ramach realizowanego przez nasze Koło zadania publicznego pod nazwą:

 

„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych.”

 

 

UCZNIOWIE CHĘTNI DO STARTU W ZAWODACH PROSZENI SĄ O SKONTAKTOWANIE SIĘ

 

Z DYREKCJA SZKOŁY LUB WYZNACZONYM PRZEZ DYREKCJE OPIEKUNEM CELEM

 

USTALENIA SPRAW ORGANIZACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WARUNKAMI

 

I UCZESTNICTWEM W ZAWODACH

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W

 

ZAWODACH

 

 

 

ORGANIZATOR

 

 

Zajęcia dla uczestników Szkółki Wędkarskiej odbędą

się na Zalewie w dniu 25 maja o godz. 17.00.