Koło PZW nr 12 Aktualności

Nowa Dęba 6.09.2014r.

 

To już 60 lat

Historii Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowej Dębie.

Z okazji Jubileuszu 60 – cio lecia w dniu 6.09.2014roku odbyło się spotkanie wędkarskie na naszym zbiorniku „Zalew”.

Obecnością zaszczycili nas byli i obecni członkowie naszego Koła jak również przedstawiciele zaprzyjaźnionych Kół wędkarskich z Okręgu Tarnobrzeg oraz
z Przemyśla i Tarnowa.

Przy pięknej słonecznej pogodzie oraz w dobrej  atmosferze zostały przeprowadzone towarzyskie zawody wędkarskie z okazji Jubileuszu naszego Koła.

Po zakończeniu wędkowania przenieśliśmy się do nowo powstałej wiaty grillowej.

W miłej i przyjemnej atmosferze wspominaliśmy naszych poprzedników, działaczy, którzy zakładali koło w Nowej Dębie, którzy działali na rzecz Koła oraz tych działaczy, których już nie ma wśród nas.

Na uroczystość naszą przybyli goście w osobach V-ce Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Pan Jerzy Sudoł, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Pan Wiesław Ordon, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba Pan Marian Tomczyk, Prezes Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu Kolega  Antoni Brudz, Członek Zarządu Głównego PZW Kolega  Marceli Czerwiński oraz V-ce Prezes Zarządu Okręgu PZW w Rzeszowie Kolega Krzysztof Nowicki.

Podczas uroczystego spotkania władze Okręgu PZW w Tarnobrzegu zasłużonym członkom i działaczom naszego koła wręczyły medale i odznaczenia.

Za zasługi dla wędkarstwa wyróżnieni zostali:

Srebrną odznaką PZW: kol. Edward Bernaszewski, Robert Zollner, Szymon Puła.

         Za zasługi w rozwoju wędkarstwa medalem zostali wyróżnieni koledzy:
Krzysztof Czusz, Marcin Markowicz, Józef Zollner, Stanisław Pręga, Piotr Zollner, Władysław Majewski, Stanisław Wawrzonek, Stanisław Jańczyk.

         Za zasługi dla PZW specjalną odznaką przez Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu uhonorowane zostało Koło PZW nr 12 w Nowej Dębie.

         Za bardzo dobrą współpracę na wniosek Zarządu Koła PZW nr 12, Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu przyznał Starostwu Powiatowemu w Tarnobrzegu oraz Urzędowi Miasta i Gminy w Nowej Dębie odznakę „  Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”.

         Na wniosek Zarządu Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie Zarząd Główny PZW „Dyplomem Uznania” uhonorował kolegów: Jerzego Ruszkiewicza, Sławomira Marcinko, Zbigniewa Kamińskiego oraz  Juliana Wachowskiego. 

 W dniu 27.09 w sobotę w ramach Pożegnania Lata nad Zalewem zostały zorganizowane zawody wędkarskie dla uczestników Ośrodka Edukacji Wędkarskiej, oraz pokaz sprzętu karpiowego zorganizowany przez Klub Karpiowy Frends Carp Team. Zawody były jednocześnie ostatnimi zajęciami praktycznymi nad wodą w ramach całego cyklu zajęć przeprowadzonych w tym roku.

W zawodach najlepsze wyniki osiągnęli:

1 Karol Pałka

2 Jakub Zöllner

3 Wiktoria Pałaka i Jakub Burlikowski

Po zawodach była możliwość oglądnięcia sprzętu jakim dysponuje Ośrodek Edukacji Wędkarskiej , oraz możliwość bliższego zapoznania się ze sprzętem karpiowym . Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego zasponsorowane przez firmę Jaxon.

Dziękujemy kolegom z Klubu Karpiowego za zorganizowanie prezentacji oraz pomoc w organizacji zawodów.

 

W dniu 20.09.2014 na Zalewie w Nowej Dębie odbyły się zawody wędkarskie dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych "Wędkarskie Lato 2014" pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. Zawody były realizowane w ramach zadania publicznego pod nazwą „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych”.

Pogoda w tym dniu niestety nie rozpieszczała uczestników. Padający deszcz oraz niezbyt wysoka temperatura znacznie utrudniały dobra zabawę jaką co roku jest strat w tych zawodach. Wśród wszystkich zawodników startujących w zawodach zostały rozlosowane nagrody, a zwycięzcy otrzymali puchary oraz dyplomy. Ogółem w zawodach udział wzięło 40 uczestników. Gorąca herbata oraz ciepły posiłek poprawiły na koniec humory uczestników.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom że przy tak kapryśnej pogodzie, wytrwali do końca zawodów.

Po zaciekłej rywalizacji wyniki przedstawiają się następująco:

 

W kategorii szkół podstawowych-

I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie

II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie (druga drużyna)

III miejsce Szkoła Podstawowa w Cyganach

 

w kategorii indywidualnej :

I miejsce Leon Sarama

II miejsce Tymoteusz Plaskota

III miejsce Jakub Socha

 

Najdłuższa ryba Krystian Ordon – Jaź 21,4 cm.

 

W kategorii szkół Gimnazjalnych:

I miejsce Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie

II miejsce Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie

III miejsce Gimnazjum w Jadachach

 

w kategorii indywidualnej:

I miejsce Aneta Puła

II miejsce Tomczyk Patryk

III miejsce Cyprian Modrzejewski

 

Najdłuższa ryba Maciej Misiak– Okoń 22,5 cm

 

 

XXIII towarzyskie zawody wędkarskie „Zawody Rodzinne 2014”

 

 

W dniu 31 sierpnia 2014 roku Polski Związek Wędkarski, Koło nr 12 w Nowej Dębie zorganizowało na miejscowym akwenie wodnym „Zalew” towarzyskie, ogólnodostępne spławikowo - gruntowe zawody wędkarskie - „Zawody Rodzinne 2014”.

Organizacja imprezy ma na celu integrację rodzin wędkarskich, popularyzację wśród społeczności lokalnej wędkarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego nad wodą w gronie rodzinnym.

Celem imprezy jest także propagowanie idei dbałości o środowisko naturalne jako nasze wspólne dobro.

 

Organizowana cyklicznie od dwudziestu trzech lat impreza w roku bieżącym współfinansowana była ze środków pozyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą:

 

„Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba”.

 

W zawodach udział wzięło 30 rodzin wędkarskich – dorośli, młodzież i dzieci w ogólnej liczbie 92 startujących.

Zwycięzcą zawodów została rodzina kolegi Bojanowskiego Patryka, miejsce drugie zajęła rodzina kolegi Wróbla Piotra a miejsce trzecie rodzina kolegi Plaskoty Tymoteusza.

Największą rybę zawodów złowił kolega Matuła Edward a był to leszcz długości 48 cm.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczestnicy zawodów, dorośli, młodzież i dzieci wytrwale wędkowali co odzwierciedliło się w osiągniętych wynikach.

Po zakończeniu wędkowania wszyscy biorący udział w zawodach otrzymali gorący posiłek podczas którego dzielili się wrażeniami oraz były zawierane nowe znajomości.

W trakcie posiłku ogłosiliśmy wyniki i zwycięskie Rodziny oraz łowcę największej ryby uhonorowaliśmy pucharami.

Dodatkowo wśród wszystkich startujących Rodzin rozlosowaliśmy nagrody rzeczowe a najmłodszym uczestnikom zawodów wręczyliśmy również paczki ze słodyczami. 

 

Organizacyjnie zawody zabezpieczało, czuwając nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem imprezy 5 członków Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie.

 

 

Przygotował:

 

                        Krzysztof Czusz – prezes Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie

       
   
 

 

Nowa Dęba 10.09.2014

 

W dniu 30.08.2014. na Zalewie w Koprzywnicy zostały przeprowadzone Spinningowe Mistrzostwa Koła. Termin tych zawodów był dwukrotnie przekładany ze względu na wysoki stan Wisły. Ostatecznie Zarząd Koła podjął decyzję o przeprowadzeniu zawodów w Koprzywnicy, co było podyktowane tym że jedna tura Mistrzostw Okręgu też odbędzie się na tym zbiorniku.

W zawodach stratowało 12 zawodników w tym jeden w kategorii juniorów. Sędzią głownym był kol. Andrzej Trębicki. Zawody zostały rozegrane na żywej rybie.

 

Tytuł Mistrza Koła w dyscyplinie spinningowej zdobyli:

w kategorii seniorów -  Kotarba Robert

w kategorii juniorów - Puła Kamil

 

W kategorii seniorów kolejne miejsca zdobyli:

II - Wawrzonek Robert

III - Puła Szymon

 

Dziękujemu Klubowi Zander za sprawna organizacje zawodów , a kol. Andrzejowi za sędziowanie .

Zwycięzcą gratulujemy i życzymy sukcesu na Mistrzostwach Okręgu.

 

v-ce Prezes do Spraw Sportu i Młodzieży - Robert Zollner

Nowa Dęba 18 czerwca 2014 r.

 

W dniu 14.06.2014 na Zalewie w Nowej Dębie odbyły się zawody wędkarskie dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych "Puchar Szkół 2014" pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba. Zawody były realizowane w ramach zadania publicznego pod nazwą „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych”

W zawodach wystartowały także dwie drużyny składające się z uczestników Ośrodka Edukacji Wędkarskiej działającego od tego roku przy Kole PZW nr 12. W celu wyrównania szans zawodnicy reprezentujący Ośrodek Edukacji Wędkarskiej zostali sklasyfikowani tylko w klasyfikacji indywidualnej. Wśród wszystkich zawodników strartujących w zawodach zostały rozlosowane nagrody, a zwycięzcy otrzymali puchary oraz dyplomy. 

Ogółem w zawodach udział wzieło 51 uczestników.

Po zaciekłej rywalizacji wyniki przedstawiają się następująco:

 

W kategorii szkół podstawowych-

I miejsce Szkoła Podstawowa w Cyganach

II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie

III miejsce Szkoła Podstawowa w Jadachach

 

w kategorii indywidualnej :

I miejsce Tymoteusz Plaskota

II miejsce Julia Sikora

III miejsce Weronika Pieróg

 

Najdłuższa ryba Tymoteusz Plaskota – Jaź 31,6 cm.

 

W kategorii szkół Gimnazjalnych

I miejsce Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie

II miejsce Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie

III miejsce Gimnazjum w Jadachach

 

w kategorii indywidualnej

I miejsce Aneta Puła

II miejsce Tomczyk Patryk

III miejsce Szwajnos Adrian

 

Najdłuższa ryba Aneta Puła – Jaź 31,4 cm

 

Poniżej fotorelacja z tej imprezy.

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka

 

            W dniu 31 maja na „Zalewie” w Nowej Dębie zorganizowaliśmy w tym roku już 25 zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

W zawodach ogółem startowało 39 zawodników dzielnie wspieranych przez rodziców i opiekunów.

W poszczególnych grupach wiekowych pierwsze trzy miejsca zajęli:

 

Grupa wiekowa: 0-6 lat - startowało 13 zawodników

1 . Tomasz Pokora  - 570 punktów

2.   Kacper Panek   - 525 punktów

3.   Łucja Markowicz- 415 punktów

 

Grupa wiekowa: 7 -9 lat - startowało 12 zawodników

1.  Jan Pietrzyk  - 1350 punktów

2.  Ola konieczna – 1210 punktów

3.  Patrycja Zych - 760 punktów

 

Grupa wiekowa: 10 - 13 lat - starowało 14 zawodników

1. Tymoteusz Plaskota – 1240 punktów

2. Kacper Kupiec        -  900 punktów

3. Patrycja Buczek      - 625 punktów

 

Po zakończeniu wędkowania i zważeniu rybek każdy z uczestników otrzymał paczkę ze słodyczami oraz drobne nagrody rzeczowe.

Dodatkową atrakcja tak dla dzieci jak i dla dorosłych była możliwość obejrzenia sprzętu wędkarskiego oferowanego przez firmę Dragon.

Prezentację przygotował i udzielał fachowych rad przedstawiciel firmy Dragon Kolega Waldemar Ptak, który w imieniu firmy ufundował dla uczestników zawodów drobne nagrody rzeczowe za co pragnę serdecznie podziękować.

Podziękowania składam również członkom Zarządu Koła oraz Komisji za sprawne przygotowanie oraz przeprowadzenie zawodów.

 

Prezes Zarządu Koła – Krzysztof Czusz

 

 

Nowa Dęba 11.05.2014 r.

 

 

 

Spławikowe Mistrzostwa Koła

 

 

               W dniu 11 maja na zbiorniku wodnym "Zalew" w Nowej Dębie odbyły sie spławikowe Mistrzostwa Koła.

W zawodach udział wzieło ogółem 18 zawodników w trzech kategoriach wiekowych.

W kategorii seniorów startowało 9 zawodników, w kategorii juniorów U-18 4 zawodników a w kategorii kadetów U-14 5 zawodników.

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, porywisty wiatr, przelotne opady deszczu i przy słabej współpracy "RYB" zawody przebiegały w miłej i koleżenskiej atmosferze a wszyscy uczestnicy wytrwale wędkowali do końca drugiej tury.

Po zwarzeniu ryb i podliczeniu wyników z pierwszej i drugiej tury Mistrzami Koła w dyscyplinie spławikowej na rok 2014 zostali:

 

w kategorii seniorów - Kolega Jargieło Mirosław,

w kategorii juniorów - Kolega Tomczyk Patryk,

w kategorii kadetów - Kolega Plaskota Tymoteusz,

 

Tytuły pierwszego wice mistrza koła zdobyli:

 

w kategorii seniorów - Kolega Puła Szymon,

w kategorii juniorów - Kolega Puła Kamil,

w kategorii kadetów - Kolega Jachyra Konrad

 

Tytuły drugiego wice mistrza koła zdobyli:

 

w kategorii seniorów - Kolega Wawrzonek Robert,

w kategorii juniorów - Kolega Sawa Marcin

w kategorii kadetów - Kolega Kacper Kupiec

 

Puchary zwycięzcom wręczali Sędzia Główny Zawodów - Kolega Józef Zollner oraz vice prezes Zarządu Koła d/s organizacyjnych Kolega Bernaszewski Edward.

 

Organizacyjnie zawody przygtowali i sprawnie przeprowadzili członkowie Klubu KWS "Zander" za co składam im serdeczne podziekowania.

 

Prezes Zarządu Koła - Krzysztof Czusz

 

 

 

Nowa Dęba 15.04.2014 r.

 

W dniu 13 kwietnia na nowodębskim Zalewie rozegrano towarzyskie spławikowe zawody wędkarskie z cyklu „Grand Prix – Wędkarz Roku” Okręgu PZW Tarnobrzeg o Puchar Prezesa Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie.

 

W zawodach uczestniczyło 37 zawodników w tym 3 kadetów.

Rywalizacja odbywała się przy sprzyjającej pogodzie, w jednej czterogodzinnej turze a zawodnicy rywalizowali w trzech sektorach.

 

Po zważeniu ryb, które w dobrej kondycji ponownie wróciły do wody, i podsumowaniu wyników w klasyfikacji sektorowej zwycięzcą zawodów został Kolega Koleśnik Stanisław z wynikiem 6605 punktów, miejsce drugie zajął Kolega Górecki Kamil z wynikiem 6180 punktów a na miejscu trzecim uplasował się Kolega Komorniczak Dariusz z wynikiem 2305 punktów.

 

Zwycięzcy zawodów zostali uhonorowani pucharami które wręczał vice prezes ds. sportu i młodzieży Zarządu Koła PZW nr 12 – Kolega Robert Zollner.

 

Za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie zawodów składam serdeczne podziękowania dla członków Zarządu Koła oraz członków KWS Zander.

 

Krzysztof Czusz – prezes Zarządu Koła

 

Poniżej krótka foto relacja z zawodów.

 

 

Nowa Dęba 03.04.2014 r.

 

Nowodębski Zalew posprzątany

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych tak z brzegu jak i z wody grupa wędkarzy - członków naszego Koła jak i mieszkańcy miasta przeprowadziła sprzątanie brzegów nowodębskiego Zalewu.

Podczas sprzątania zebraliśmy ogółem 19 worków wszelkiego rodzaju śmieci zalegajacych brzegi jak i pływajacych w wodzie.

W sprzątaniu udział wzieli:

Jan Wołosz,

Szpak Maciej,

Ziober Jan, 

Bernaszewski Edward,

Stępień Dawid,

Plaskota Tadeusz,

Plaskota Tymoteusz,

Markowicz Marcin,

Sikorski Piotr,

Żmihorski Kosma,

oraz piszący tą krótką notatkę Krzysztof Czusz.

Wszystkim biorącym udział w sprzątaniu składam w imieniu swoim jak i całego Zarządu Koła PZW nr 12 serdeczne podziekowania.

 

Poniżej krótka foto relacja ze sprzątania z uwzglednieniem jak było przed, jak sprzatalismy i jak jest po sprzątaniu.

 

 

 

 

 

Nowa Dęba 22 marca 2014 r.

 

W dniu 14 marca gościliśmy w lokalu naszego Koła przedstawicieli 11 Okręgów PZW tzw "Strefy Wschodniej", uczestników spotkania poświęconego pracy z młodzieżą, którego organizatorem w roku bieżącym był Okręg PZW w Tarnobrzegu.

Celem wizyty była prezentacja lokalu Koła, ostatnio pozyskanego, w ramach ralizacji projektu dotyczącego zorganizowania działalnośći Ośrodka Edukacji Wędkarskiej, wyposażenia oraz przedstawienie uczestnikom spotkania kierunków działalności i pracy z młodzieżą realizowanej w naszym Kole.