W terminie od 19 maja do 30 czerwca w każdy piątek odbywały się zajęcia praktyczne Ośrodka Edukacji Wędkarskiej na naszym Zalewie. Wszystkim uczestnikom zajęć gratulujemy postępów w przyswajaniu umiejętności , oraz dziękujemy za zdyscyplinowanie na zajęciach. W okresie wakacyjnym zajęcia Ośrodka zostają zawieszone a powrócimy do zajęć od początku września.

Do zobaczenia nad wodą.

 

            Zajęcia w tym okresie prowadzili : Robert Zollner, Bernaszewski Edward, Piotr Zollner, Puła Szymon.

W dniu 19.05 na Zalewie w Nowej Dębie odbyły się kolejne zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej. Część uczestników którzy dołączyli do nas w tym roku miała możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami jak rozrobić zanętę oraz jakie mamy rodzaje glin do czego służą. Pozostali uczestnicy po zmontowaniu zestawów próbowali przechytrzyć rybki na naszym Zalewie , co jest coraz trudniejsze na naszym łowisku.

 

 

                                                                  Zajęcia prowadzili: Robert Zollner, Edward Bernaszewski

W dniu 12.05 odbyły się kolejne zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej. Na zajęciach młodzież uczyła się podstawowych węzłów wędkarskich. Przygotowaliśmy także zestawy do batów które wykorzystamy na najbliższych zajęciach nad wodą.

 

                                                                              Zajęcia prowadzili: Robert Zollner, Szumon Puła

W dniu 28.04.odbyły się kolejne zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej . Na zajęciach młodzież miała możliwość zapoznania się z metodami połowów. Omówione zostało także szczegółowo wędkarstwo spławikowe. Najbliższe zajęcia będą poświęcone na zdobycie umiejętności przygotowania zestawów wędkarskich .

 

                                    Zajęcia prowadzili: Robert Zollner, Edward Bernaszewski, Stanisław Pręga

 

                                                                                                                                   R. Z.

W dniu 21.04. odbyły się kolejne zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej. Na zajęciach młodzież uczyła się rozpoznawać gatunki ryb zamieszkujące nasze wody.

Na najbliższych zajęciach poznamy techniki i metody połowu ryb. Zaczniemy też przygotowywać sprzęt do zajęć praktycznych nad wodą.

 

                                                          Zajęcia prowadzili: Robert Zollner, Edward Bernaszewski.

 

 

                                                                                                                                         R. Z.

W dniu 7.04.2017 odbyły się zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej.

Na zajęciach omówiony był temat przepisów obowiązujących w PZW.

Na najbliższych zajęciach kontynuowana będzie tematyka przepisów oraz poznamy ryby które zamieszkują nasze wody.

 

                                  Zajęcia prowadzili: Robert Zollner, Edward Bernaszewski, Stanisław Pręga,

 

                                                                                                                                  R. Z.

W dniu 29 03.2017 w lokalu naszego Koła odbyło się spotkanie osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej . Z uczestnikami ustalono zasady funkcjonowania i wstępny harmonogram zajęć na ten rok.

Dla chcących dołączyć jeszcze do grona uczestników zajęć w tym roku informujemy że można przyjść na zajęcia w terminie kiedy odbywają się w naszym lokalu Koła gdzie można uzyskać wszystkie informacje dotyczące zajęć. Informacja o najbliższych zajęciach i miejscu umieszczona jest na głównej stronie.

 

                                                                                                                                        R. Z.

 

Nowa Dęba 05 styczeń 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników zajęć prowadzonych w ramach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej.

 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu oraz Zarząd Koła PZW
 nr 12 w Nowej Dębie informują o rozpoczęciu naboru kandydatów na uczestników zajęć prowadzonych w ramach utworzonego przy Kole PZW nr 12 w Nowej Dębie Ośrodka Edukacji Wędkarskiej.

 

Podstawowym celem prowadzonych w ramach Ośrodka zajęć będzie nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej:

 

a)      przepisy prawne obowiązujące w PZW, zasady amatorskiego połowu ryb,

b)      podstawy ekologii i etyki wędkarskiej, zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą,

c)      metody i techniki amatorskiego połowu ryb - zajęcia teoretyczne,

Blok zajęć teoretycznych zakończony będzie przeprowadzeniem egzaminu na Kartę Wędkarską.

d)     metody i techniki amatorskiego połowu ryb - zajęcia praktyczne nad wodą /połowy
 z brzegu oraz z łodzi/, w tym zawody wędkarskie organizowane dla uczestników Ośrodka oraz udział w zawodach wędkarskich ogólnodostępnych,

 

 

Kandydatem na uczestnika zajęć prowadzonych w ramach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej może być:

- młodzież /dziewczynki i chłopcy/zrzeszeni lub niezrzeszeni w PZW w wieku od 10 do 16 roku życia włącznie zamieszkała na terenie gmin należących do Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej tj: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Bojanów i Dzikowiec oraz terenie działania Okregu PZW w Tarnobrzegu.

 

Warunkiem zakwalifikowania jest:

- wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa oraz złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji w lokalu Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie

 ulica Mickiewicza 5

– lokal Koła czynny jest w każdy wtorek i czwartek miesiąca w godzinach 17 – 19.

 

 

Dopuszcza się także wysłanie wypełnionej i podpisanej Deklaracji na adres Koła:

Koło PZW nr 12 w Nowej Dębie

39-460 Nowa Dęba, ul. Mickiewicza 5

skrytka pocztowa nr 5.

z dopiskiem – „Ośrodek Edukacji Wędkarskiej”

 

O zakwalifikowaniu kandydata na uczestnika zajęć prowadzonych w ramach Ośrodka decydowały będą:

-data złożenia deklaracji,

-w celu zapewnienia równości szans miejsce zamieszkania kandydata,

- w celu zapewnienia równości szans kobiet i mężczyzn również płeć kandydata,

 

Deklaracje należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2017 roku.

 

Decyzje o zakwalifikowaniu kandydata na uczestnika zajęć Ośrodka Edukacji Wędkarskiej podejmował będzie Zarząd Koła PZW nr 12 w formie uchwały.

 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w zajęciach poinformowani zostaną drogą pocztową lub telefoniczną.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach opublikowana zostanie również na stronie internetowej Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie  - www.pzwnowadeba.pl oraz na stronie internetowej Okręgu PZW w Tarnobrzeg - www.pzwtarnobrzeg.pl

 

Z kandydatami zakwalifikowanymi na uczestników oraz ich rodzicami zorganizowane zostanie spotkanie organizacyjne, na spotkaniu tym zostaną omówione podstawowe zasady funkcjonowania Ośrodka oraz podpisane niezbędne dokumenty.

 

 

Deklaracja uczestnictwa  możliwa do pobrania i wypełnienia w lokalu Koła PZW         nr 12 w Nowej Dębie oraz do pobrania w formie elektronicznej ze strony internetowej      Koła oraz ze strony Okręgu PZW w Tarnobrzegu.


Możliwość uzyskania dodatkowych informacji pod numerami telefonu:

 

1.      Prezes Zarządu Koła -  Krzysztof Czusz - 667663796

2.      V-ce Prezes ds. Sportu  - Robert Zollner  - 609089351

 

 

 

Zarząd Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie

 

 

 

2016

W każdy piątek odbywają się zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej. W trakcie zajęć doskonalimy techniki połowów metodami ćwiczonymi wcześniej. W zajęciach uczestniczą także nowi uczestnicy którzy dołączają do poszczególnych zajęć. Zapraszamy młodzież która w piątki po południu ma wolne do dołączenia do zajęć które przeprowadzamy nad Zalewem. Dokładne informacje kiedy odbędą się najbliższe zajęcia można znaleźć na naszej stronie głównej.

W dniu 15.04. odbyły się pierwsze zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej nad wodą. W trakcie zajęć uczestnicy wykorzystywali zestawy które wcześniej zmontowali na zajęciach w Kole. Połów odbywał si e na baty oraz wędkami typu feeder. Pomimo że zbiornik był po zarybianiu to rybki w tym dniu chyba pościły bo wyniki połowu były bardzo słabe.Poniżej kilka zdjęć z zajęć.

W kolejnych tygodniach odbył się cały cykl zajęć Ośrodka Edukacji Wędkarskiej które miały na celu udoskonalenie umiejętności przygotowywania sprzętu wędkarskiego. W trakcie zajęć przygotowaliśmy zestawy do połowu na bata, kilka wędek typu feeder oraz poznaliśmy jak zmontować cały zestaw do połowu spinningiem. Dalszy ciąg zajęć przewidziany jest już bezpośrednio nad wodą.

Zajęcia prowadzili: Bernaszewski Edward, Zollner Piotr, Zollner Robert.

Poniżej relacja zdjęciowa z zajęć.

W dniu 12.02.2015 odbyły się pierwsze zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej ,

gdzie wspólnie z uczestnikami zajęć z roku poprzedniego przeglądnęliśmy sprzęt wędkarski który był używany w latach wcześniejszych. Zajęcia miały na celu pokazanie uczestnikom że odpowiednie dbanie o sprzęt umożliwi nam łatwiejsze przeprowadzenie zajęć które będziemy odbywać nad wodą.

 

 

 

 

 

2015

W dniu 18.06  odbyły się kolejne zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej . W ramach zajęć uczestnicy wraz z kadrą szkoleniową posprzątali brzeg Zalewu , oraz zostały wykoszone stanowiska wędkarskie. Po wykonaniu tych czynności zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące przepisów obowiązujących na łowiskach PZW. Celem zajęć  było przygotowanie członków zajęć Ośrodka Edukacji Wędkarskiej do egzaminu , który zostanie przeprowadzony na kolejnych zajęciach aby mogli wstąpić do PZW . Zajęcia dotyczące przepisów poprowadził Prezes Koła Krzysztof Czusz.

W dniu 11.06 odbyły się kolejne zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej. Zajęcia były dalszą kontynuacją udoskonalania techniki połowu pełnym zestawem (na bata).W dniu 28.05 odbyły się kolejne zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej. Młodzież przygotowała zanętę , zestawy i zaczęła wędkować . W trakcie zajęć zostały przygotowane dodatkowe zestawy do wędek które na zawodach z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zostaną udostępnione dla tych dzieci które przyjdą bez odpowiedniego sprzętu.

Poniżej relacja fotograficzna z zajęć. 

Poniżej relacja fotograficzna z zajęć które odbyły się w sobotę 16.05.

W dniu 08.05 zostały przeprowadzone pierwsze zajęcia praktyczne nad wodą. Uczestnicy zajęć po przygotowaniu odpowiednich zestawów do wędek , poznali kilka zasad dotyczących odpowiedniego przygotowania zanęty. Po wymieszaniu zanęty i ulepieniu kilku kul zanętowych , uczestnicy zajęć przystąpili do  nęcenia i odpowiedniego gruntowania zestawów. Po całym etapie przygotowawczym była wreszcie możliwość zarzucenia wędki i złowienia dla niektórych pierwszych rybek w życiu. To że rybki brały i te większe jak i te mniejsze można obejrzeć na zdjęciach zamieszczonych poniżej. Dodatkową atrakcją dla młodzieży było to że mieszkańcy którzy spacerowali wokół Zalewu licznie kibicowali w trakcie wyciągania rybek przez młodzież.


Zajęcia były przeprowadzone przez kol. Krzysztof Czusz, Piotr Zollner, Szymon Puła, Edward Bernaszewski, Robert Zollner.


W dniu 13.04.2015r. w lokalu Koła o godz. 1800 odbyły się kolejne zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej. Temat zajęć: Wędkarstwo gruntowe – metoda gruntowa, wędkarstwo karpiowe.
Zajęcia przeprowadził Instruktor Szkolenia młodzieży wędkarskiej kol. Edward Bernaszewski.
 W trakcie zajęć zostały przedstawione i omówione sposoby połowu ryb metodą: klasyczna metoda gruntowa, metoda drgającej szczytówki oraz nowość na polskich wodach  metod Fedder.
Zostały zaprezentowane i omówione zestawy i sprzęt wykorzystywany w ww. metodach oraz zanęty
i sposoby zanęcania łowiska. Prowadzący szkolenie zaprosił na zajęcia kol. Grzegorza Ordona
z Klubu Karpiowego Friends Carp Team Nowa Dęba. Kolega Grzegorz Ordon omówił
sposoby połowu karpia oraz  zaprezentował zestawy i sprzęt używany w tej metodzie. Na slajdach zaprezentował sukcesy Teamu w połowie karpia na różnych łowiskach. Uczestnicy zajęć na własne oczy mogli zobaczyć zestawy karpiowe i powąchać kulki proteinowe oraz  pellety o różnych smakach
i zapachach. Kolega Grzesiu omówił i wyjaśnił na czym polega łowienie No Kil. W dalszej części zajęć młodzież próbowała swoich sił w wiązaniu zestawów gruntowych i karpiowych.

W dniu 30.03 przeprowadzone zostały kolejne zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej. Tematem zajęć było wędkarstwo spinningowe. Omówione zostały poszczególne techniki połowu oraz zostały zaprezentowane różne przynęty do połowu metodą spinningową. 


Zajęcia prowadził Piotr Zollner.

Nowa Dęba 23.03.2015

 

Kolejnym tematem który został omówiony w trakcie drugich zajęć było wędkarstwo spławikowe.Zaprezentowany został sprzęt do metody spławikowej, oraz omówione zostały przepisy regulujące zasady amatorskiego połowu ryb w zakresie tej metody połowu. 

Do dokładnego omówienia tej metody wykorzystano prezentacje multimedialną , która bardzo dobrze opisuje wszystkie techniki połowu metodą spławikową. W dalszej części zajęć uczestnicy mogli samodzielnie zgłębić w jaki sposób odpowiednio wyważyć spławiki.

 

Zajęcia prowadził Robert Zollner - Instruktor szkolenia młodzieży wędkarskiej

 

 

 

                                                                                                                    Nowa Dęba 17.03.2015

 

Metody i techniki wędkarskie to  temat który został omówiony w ramach pierwszych  zajęć z młodzieżą .                 

Podczas zajęć zostało omówione wędkarstwo:

- morskie

- podlodowe

- muchowe

- rzutowe

 

W trakcie zajęć zaprezentowany został sprzęt do poszczególnych metod, oraz zostały omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące poszczególnych metod połowu.

Przedstawiane tematy były dla większości uczestników nowością, dlatego wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród młodzieży. Oprócz prezentacji , młodzież mogła oglądnąć także filmy które przybliżyły warunki w jakich stosujemy odpowiednie metody połowu.

Na kolejnych zajęciach zostaną szczegółowo omówione pozostałe metody wędkarskie.

 

Zajęcia prowadził Robert Zollner - Instruktor szkolenia młodzieży wędkarskiej.

Nowa Dęba. 12 marca 2015 rok

 

 

 

 

W dniu 11 marca w lokalu Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników zakwalifikowanych do udziału w pracach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej.

W spotkaniu udział wzięło 13 najmłodszych adeptów wędkarstwa którzy przybyli na spotkanie wraz z rodzicami.


Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Koła Kol. Krzysztof Czusz.

Na wstępie powitał przybyłych na spotkanie zakwalifikowanych do udziału w pracach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej najmłodszych adeptów wędkarstwa i ich rodziców oraz  przedstawił podstawowe wiadomości dotyczące działalności Ośrodka.

Podczas dyskusji ustalono, że zajęcia teoretyczne przeprowadzane będą w poniedziałki, pierwsze zajęcia odbędą się dnia 16 marca – początek o godzinie 18 .


Na zakończenie spotkania rodzice podpisali niezbędne dokumenty wyrażając tym samym zgodę na udział swoich dzieci na uczestnictwo w pracach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej oraz akceptując przedstawione na spotkaniu zasady funkcjonowania Ośrodka.

 


 

2014


Nowa Dęba 10 czerwca 2014.

 

 

W dniu 7 czerwca w ramach zajęć Ośrodka Edukacji Wędkarskiej przeprowadzone zostały pierwsze zajęcia praktyczne nad wodą.

Miejscem prowadzenia zajęć był zbiornik wodny"Zalew".

Grupa została podzielona na 5 czteroosobywch zespołów a nad każdym zespołem opiekę sprawował oraz udzielał rad i wskazówek członek kadry szkoleniowej Ośrodka.

Podczas kilkugodzinnego pobytu nad wodą młodzież miała okazję w praktyce przeciwczyć i utrwalic zasady przygotowania wędek tzw batów.

Omówione zostały również przez Instruktorów aspekty bezpiecznego przebywania nad wodą i wędkowania oraz przypomniano uczestnikom zajęc o obowiązku zachowania czystości na łowisku po zakończeniu wędkowania.

Uczestnicy zajęć samodzielnie przygotowywali zestawy, wyważali spławik, wiązali przypony oraz gruntowali łowisko.

Po przygotowaniu wędek oraz wygruntowaniu łowiska było troszkę mieszania czyli przygotowanie zanęty.

Po zakończeniu wszystkich czynnośći przygotowawczych przy sprzęcie rozpoczęło sie tak długo oczekiwane przez młodzież samodzielne wędkowanie.

Pomimo tego, że ryby w dniu zajęć żerowały dośc słabo każdy z wędkujących miał okazję złowić po kilka rybek a jak widać na zdjęciach zamieszczonych poniżej trafiały sie i większe sztuki.

 

Zajęcia prowadzili Koledzy:

Zollner Robert, Zollner Piotr, Pręga Stanisław, Puła Szymon, Krzysztof Czusz wspomagani przez Kol. Bernaszewskiego Edwarda oraz Józefa Zollnera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Dęba 30.05.2014 r.

 

                 W trakcie ostatnich zajęć teoretycznych zapoznano uczestników zajęć z zasadami bezpiecznego wędkowania , doborem odpowiedniego stroju do różnych metod wędkowania oraz aktywnego odpoczynku nad wodą.

 


Bezpieczeństwo:
1. Nic nie jest warte ryzykowania swojego życia, bądź zdrowia dla dużej ryby, lub nawet dla naszej ulubionej przynęty.
2. Nie używajmy w czasie burzy wędek, na których jest napis "nie używać w czasie burzy".
3. Nie używajmy wyżej wymienionych wędzisk pod liniami przewodzącymi prąd elektryczny.
4. Nie wędkujmy w czasie burzy.
5. W czasie silnych wiatrów i niesprzyjającej pogody nie wchodźmy na skarpy nad wodą.
6. W zimie w czasie zawiei i zamieci śnieżnych pozostańmy w domu.
7. W miejscu z dużą ruchliwością ludzi np. przy stawie w parku wokół którego poruszają się ludzie - przy wykonaniu rzutu obejrzyjmy się do tyłu, żeby nikogo nie "zaczepić".
8. Nie wchodźmy do wody w miejscach o silnym i głębokim nurcie.
9. Wędkarze, którzy lubią sobie podpić nad wodą, niech nie piją za dużo. Wiele jest przypadków, gdzie pijany wędkarz robi jakieś
"głupoty".
10. W niekorzystną pogodę nie wychodźmy na ryby.

Pamiętajmy, że nasze zdrowie, a w szczególności życie jest najważniejsze. Czasami nie warto ryzykować.

 

Mądrość słowa zawarta w tekście, jego wartość jest uniwersalna i dla każdego wędkarza powinna być świętością. Tekst napisany został przez Dr Stefana Olszewskiego - wędkarza, tuż po I wojnie światowej. Powinniśmy zapoznać się z nim i wziąć sobie go do serca

 

......wszystkie inne przepisy powinny być oparte na tym tekście, powinno to być źródło dla tworzących prawo, a także dla wszystkich, którzy zaczynają przygodę z wędkarstwem. Jest to jeden z najstarszych przepisów, jaki został utworzony dla wędkarzy. Tekst jest oryginalny i brzmi tak:

1. Będziesz szanował ryby jako stworzenia Boże i piękny lud wodny.
2. Będziesz ułatwiał im spokojny żywot, dbał o ich rozmnożenie, bronił je przed wszelkiego rodzaju szkodnikami i krzywdą płynącą z chciwości i głupoty ludzkiej.
3. Będziesz nie tylko wiernym wykonawcą praw przepisów ochronnych, ale dobrowolnym strażnikiem i poplecznikiem, dbając, aby nikt ich nie przestępował.
4. Będziesz łowił ryby w sposób możliwie najdelikatniejszy, nie zadając im zbędnych cierpień, będziesz je łowił tylko dla sportu, dla poznania ich życia i obyczajów, nie zaś dla napełnienia torby.
5. Pamiętaj, nie to cię wyróżnia od innych wędkarzy, jakie ryby łowisz, ale jak je łowisz, wiesz bowiem przecie, że można łowić łososia z powodzeniem, ale brzydko, nader zaś pięknie nawet płotkę.
6. Nie będziesz dążył do tego, aby złowić jak najwięcej ryb, ale jak największe okazy w każdym gatunku i to w warunkach wymagających od ciebie wysokich zalet sportowych.
7. Pamiętaj, że wędkarstwo jest sztuką wymagającą umiejętności czytania w wodzie i długoletniej wprawy, dlatego też bądź wolny od jednostronności i zarozumialstwa sportowego, chętny do uczenia się od innych, wytrwały w obserwacjach i doświadczeniach.
8. Ze złowioną rybą będziesz postępował rozumnie i po rycersku: zwrócisz jej wolność, jeśli zdobyłeś ją łatwo, a -broń Boże - nie zatrzymasz jej nigdy, jeśli przypadkiem złowiłeś ją w czasie ochronnym lub jeśli nie ma wymiarów przepisanych prawem lub regulaminem towarzystwa, do którego należysz.
9. Pamiętaj, że nie sam lubisz i chcesz łowić ryby, ale że należysz do wielkiej rodziny wędkarskiej; nie przeszkadzaj więc innym w łowieniu, bądź chętny do usług i pomocy koleżeńskiej, dbały o dobro i rozwój zarówno własnego towarzystwa, jak i wszystkich bratnich stowarzyszeń wędkarskich.
10. Pamiętaj, że wędkarz powinien się cieszyć szacunkiem rybaków zawodowych, uznaniem właścicieli i dzierżawców wodnych, być uważanym przez wszystkich za bezinteresownego sportowca, miłośnika i opiekuna przyrody wodnej.

 

     Na zakończenie grupie uczestników zajęć zostały wręczone legitymacje członkowskie Polskiego Związku Wędkarskiego.

Wszytkim życzymy udanych połowów i taaaaakiej ryby! .

 

Zajęcia prowadził: Stanisław Pręga - Instruktor Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Dęba, 23.05.2014r.

W dniu 23.05.2014r. odbyły się kolejne zajęcia w Ośrodku Edukacji Wędkarskiej.

Tematem zajęć było: omówienie metody spinningowej, rodzaje przynęt stosowanych przy tej metodzie połowu, metody zbrojenia i wiązania przynęt.

W pierwszej części zajęć skupiliśmy się na  poznawaniu w oparciu o prezentację multimedialną oraz demonstrację, przynęt stosowanych przy wędkowaniu na spinning.

W drugiej części zajęć skupiliśmy się na przyswajaniu wiedzy oraz treningu praktycznym wiązania zestawów do bocznego troka oraz zbrojeniu przynęt stosowanych w wędkarstwie spinningowym.

Zajęcia prowadził: Piotr Zöllner 

 

 

Nowa Dęba 16.05.2014 r.

 

Kolejne spotkanie w ramach Osrodka Edukacji Wędkarskiej przy kole PZW nr 12 odbyło się  w siedzibie Koła w dniu 16.05. Tematem zajęć było wedkarstwo karpiowe. Kolega Edward Bernaszewski na zajęcia zaprosił  pasjonatów z Klubu Karpiowego Frends Carp Team z Nowej Dęby. Koledzy z Klubu Karpiowego omówili sposoby wiązania przyponów, sposoby sądowania dna, odpowiedniego dobierania taktyki do łowienia w różnych warunakach i na różnych łowiskach. Po przerwie , uczestnicy zajęć w praktyce, pod okiem wykładowców wiązali przypony i uzbrajali zestawy w kulki proteinowe.

Uczestnicy zajęć oklaskami podziękowali wykładowcom za przeprowadzenie zajęć , i zaprosili wykładowców na zajęcia praktyczne nad wodą.

 

Instruktor Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej Edward Bernaszewski.

Nowa Dęba 09.05.2014 r.

 

W dniu 9.05.2014 w Kole PZW nr 12 odbyły się kolejne zajęcia w ramach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej.

Temat zajęć to : połów ryb metodą gruntową .

Młodzież została zapoznana ze sposobem połowu ryb metodą drgającej szczytówki, piker, feder, klasyczna gruntówka , oraz metoda karpiowa.

Poznała podstawowy sprzęt oraz praktycznie przećwiczyła sposoby montowania odpowiednich zestawów.

Zajecia prowadził Edward Bernaszewski - Instruktor Szkolenia Młodzieży Wedkarskiej.

Nowa Dęba, 25.04.2014r.

Po świętach w dniu 25.04.2014r. wznowiliśmy zajęcia w szkółce wędkarskiej.

Tym razem dzieci usłyszały podstawowe informacje o :

- zanętach

- przynętach

- dodatkach do zanęt

- sposobach nęcenia na wodach stojących i płynących.

Aby zajęcia były ciekawsze posłużyliśmy się wcześniej przygotowaną prezentacją multimedialną.

Szkolenie to miało na celu przygotować młodzież do samodzielnego wędkowania.

W drugiej części zajęć odbył się egzamin w formie testu ze znajomości Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

Zajęcia teoretyczne prowadził Piotr Zöllner natomiast nad sprawnym przebiegiem egzaminu czuwali:

Krzysztof Czusz, Stanisław Pręga, Edward Bernaszewski oraz Piotr Zöllner.

 

 

                                                                                              Nowa Dęba 12.04.2014

 

 Kolejnym tematem który został omówiony w ramach zajęć z młodzieżą to dokładne omówienie metody spławikowej. W ramach zajęć praktycznych , uczyliśmy jak przygotować zestaw wedkarski do metody spławikowej.

 

 Zaprezentowany został sprzęt do metody spławikowej, oraz omówione zostały przepisy regulujące zasady amatorskiego połowu ryb w zakresie tej metody połowu. 

Do dokładnego omówienia tej metody wykorzystano przezentacje multimedialną , która bardzo dobrze opisuje wszystkie techniki połowu metodą spławikową.

W drugiej częsci zajęć uczestnicy mieli możliwość samodzielnie wyważyć spławiki, a także poćwiczyć wiązanie haczyków. 

Kolejne zajęcia zgodnie z planem odbędą się 25.04, i wtedy też zostanie przeprowadzony egzamin, który umożliwi wstąpienie w szeregi członków PZW.

 

 

Zajęcia prowadził Robert Zollner - Instruktor szkolenia młodzieży wedkarskiej, oraz 

Piotr Zollner.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                              Nowa Dęba 05.04.2014

 

Metody i techniki wędkarskie to kolejny temat który został omówiony w ramach kolejnych zajęć z młodzieżą .

Podczas zajęć zostalo omówione wedkarstwo:

- morskie

- podlodowe

- muchowe

- rzutowe

 

Zaprezentowany został sprzęt do poszczególnych metod, oraz omówione zostały przepisy regulujące zasady amatorskiego połowu ryb w zakresie tych metod połowu.

Przedstawiane tematy były dla wiekszości uczestników nowościa, dlatego wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród młodzieży. Na zakończenie zajęć uczestnicy wzieli udział w krótkim konkursie sprawdzajacym zdobyta wiedzę. Wszyscy potrafili odpowiedziec na zadane pytania za co otrzymali drobne akcesoria wędkarskie.

Na kolejnych zajęciach zostaną szczegółowo omówione pozostałe metody wędkarskie.

 

Zajęcia prowadził Robert Zollner - Instruktor szkolenia młodzieży wedkarskiej.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa Dęba 30 marca 2014 r.

 

 

           Zgodnie z planem pracy Ośrodka w dniu 28 marca odbyły się następne zajęcia  z młodzieżą biorącą udział w pracach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej.

Tematyką omawianą podczas zajęc były: 

- woda jako dar życia i jej mieszkańcy,

- nasze ryby słodkowodne,

- budowa ryby – wiadomości ogólne.

 

Podczas zajęć zostały omówione podstawowe pojęcia związane z obiegiem i odnawialnością wody w przyrodzie, zagrożeniami dla wody i organizmów w niej żyjacych związanymi i powodowanymi działalnością człowieka.

Następnie zostały przedstawione zasadnicze cechy charakteryzujące budowę rzeki, jej ukształtowanie i podział, ze wzgledu na miejsce płynięcia, na krainy np. kraina pstrąga, brzany, leszcza.

Przy omawianu poszczególnych gatunków ryb słodkowaodnych bytujacych w naszych wodach zostały omówione cechy charaktrystyczne dla poszczególnych gatunków ryb, ich miejsca występowania, sposoby poławiania oraz okresy i wymiary ochronne.

 

Podczas omawiania poszczególnych tematów jako materiały szkoleniowe i poglądowe wykorzystane zostały prezentacje multimedialne pt "Woda na ziemi, zagrożenia", "Rzeki - część 2 (organizmy żyjące w wodzie) oraz plansze edukacyjne pt: "Ryby Polski".

 

Kolejne zajęcia zgodnie z planem pracy odbedą sie dnia 4 kwietnia.

 

Zajęcia prowadził Krzysztof Czusz - Instruktor szkolenia młodzieży wędkarskiej.

 

_______________________________________________________________________________

Nowa Dęba 22 marca 2014 r.

 

Zajęcia Ośrodka Edukacji Wedkarskiej rozpoczęte.

 

W dniu 21 marca rozpoczeły się zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej działajacego przy Kole PZW nr 12 w Nowej Dębie.

 

Uczestnicy zajęć zostali przez prowadzacego zajęcia zapoznani z początkami wędkarstwa, krótką historią zorganizowanego wędkarstwa w Polsce oraz historią Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie.

Prowadzący zajęcia przedstawił również młodzieży  strukturą organizacyjną Polskiego Związku Wędkarskiego.

Następnie zostały przez prowadzącego omówione podstawowe akty prawne tj ustawy i rozporządzenia regulujące zasady amatorskiego połowu ryb na polskich wodach.

Wstępnie zapoznano również młodych adeptów wędkarstwa z zapisami zawartymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.

Na zakończenie, dla odprężenia i relaksu po, z czego zdajemy sobie sprawę, dość trudnej tematyce pierwszych zajęć młodzież obejrzała film o tematyce wędkarskiej.

 

Zajęcia prowadził Krzysztof Czusz - Instruktor szkolenia młodzieży wędkarskiej.

 

 

Nowa Dęba. 12 marca 2014 rok

 

 

 

 

W dniu 12 marca w lokalu Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników zakwalifikowanych do udziału w pracach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej.

W spotkaniu udział wzięło 17 najmłodszych adeptów wędkarstwa którzy przybyli na spotkanie wraz z rodzicami.

Ze strony Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie w spotkaniu uczestniczyła kadra szkoląca Ośrodka w osobach: Czusz Krzysztof, Zöllner Robert, Zöllner Piotr, Bernaszewski Edward, Pręga Stanisław i Puła Szymon.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Koła Kol. Krzysztof Czusz.

Na wstępie powitał przybyłych na spotkanie zakwalifikowanych do udziału w pracach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej najmłodszych adeptów wędkarstwa i ich rodziców oraz  przedstawił podstawowe wiadomości dotyczące działalności Ośrodka.

Podczas dyskusji ustalono, że zajęcia teoretyczne przeprowadzane będą w piątki, pierwsze zajęcia odbędą się dnia 21 marca – początek o godzinie 18 a zajęcia praktyczne nad wodą w soboty.

Kolega Pręga Stanisław zapoznał uczestników zakwalifikowanych do udziału w pracach Ośrodka oraz ich rodziców z „Regulaminem Ośrodka Edukacji Wędkarskiej” a Kolega Robert Zöllner z planem zajęć teoretycznych i ich tematyką.

Na zakończenie spotkania rodzice podpisali niezbędne dokumenty wyrażając tym samym zgodę na udział swoich dzieci na uczestnictwo w pracach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej oraz akceptując przedstawione na spotkaniu zasady funkcjonowania Ośrodka.

 

Krzysztof Czusz – Prezes Zarządu Koła PZW               nr 12 w Nowej Dębie

 

 

 

W dniu 04.03.2014 Zarząd Koła podjął uchwałę nr 7 zatwierdzającą listę uczestnictwa w zajęciach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej.

 

Uczestnikami Ośrodka Edukacji Wędkarskiej zostali wg kolejności alfabetycznej:

 

1.   Jakub Burlikowski

2.   Paweł Janiec

3.   Jakub Jańczyk

4.   Jan Kalista

5.   Bartosz Koblak

6.   Danuta Lubera-Serafin

7.   Cyprian Modrzejewski

8.   Izabela Orzechowska

9.   Damian Paduch

10. Karol Pałka

11. Wiktoria Pałka

12. Weronika Pieróg

13. Tymoteusz Plaskota

14. Julia Sikora

15. Jakub Socha

16. Patryk Steczkiewicz

17. Michał Styka

18. Kacper Sudoł

19. Dawid Zieliński

20. Jakub Zollner

 

Zarząd Koła informuje , że spotkanie organizacyjne odbędzie się

dnia 12 marca o godzinie 17 w lokalu Koła w Nowej Dębie,

ul.Mickiewicza 5. 

Na spotaknie zapraszamy zakwalifikowanych uczestników wraz z rodzicami.

 

 

Pozostali kandydaci których zgłoszenia wpłynęły do Zarządu Koła zostali wpisani na listę rezerwową i zakwalifikują się w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników Ośrodka Edukacji Wędkarskiej.

 

 

Wykaz Kadry Ośrodka Edukacji Wędkarskiej:

1.Krzysztof Czusz - Instruktor szkolenia młodzieży wędkarskiej

2.Robert Zollner - Instruktor szkolenia młodzieży wędkarskiej

3.Edward Bernaszewski - Instruktor szkolenia młodzieży wędkarskiej

4.Stanisław Pręga - Instruktor szkolenia młodzieży wędkarskiej

5.Piotr Zollner 

6.Szymon Puła